menu

De toekomst start op Campus Glorieux Kleuter

Campus Glorieux Kleuter
Samen groeien!

 

Welkom in de boeiende wereld van onze kleuterschool. Een veilige plek waar we spelend leren en iedereen uniek mag zijn. Hier stimuleren we de ontwikkeling van de totale persoon: hoofd, hart, handen en ziel. We leren om te weten, om samen te leven, om te doen en te bezielen. We gaan zorgzaam om met de mogelijkheden en talenten van onze kleuters en de groeikracht die ze bezitten. We willen niet alleen een geïnspireerde school zijn... maar ook een inspirerende school! Stap jij met ons mee in de voetsporen van Glorieux?

 

Virtuele rondleiding

In de voetsporen van Glorieux

Verbondenheid

Verbondenheid is de energie die ontstaat tussen mensen wanneer ze zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen. Voor de ontwikkeling van onze leerlingen is naast die verbondenheid met de mensen die hen omringen, ook de relatie met de wereld, met de natuur, met cultuur en met de Andere essentieel voor hun leren. 

Zorgzaamheid

Vanuit een krachtige leeromgeving zetten we in op de onderwijsbehoeften en –noden van onze leerlingen zodat we ze voldoende kansen geven om succeservaringen te beleven. Op deze manier dragen we zorg voor onze leerlingen en kunnen we op gedifferentieerde wijze onze leerlingen begeleiden in het zetten van nieuwe stappen in hun ontwikkeling. 

Gelijkwaardigheid

We werken persoonsgericht en cultuurgebonden zodat onze leerlingen zich breed kunnen ontwikkelen . Door in te spelen op de interesse van onze leerlingen leunen we dicht aan bij hun leefwereld en zetten we in op de betrokkenheid en de talenten van elke leerling, ouder en leraar. Als schoolteam leven we normen en waarden voor. We zijn open, eerlijk en duidelijk.

Respect

Een multiculturele samenleving vol diversiteit zien wij als een uitdaging die we willen aangaan vanuit respect voor ieders eigenheid. We aanvaarden onze leerlingen zoals ze zijn: uniek door hun eigen talenten en mogelijkheden. Wij bieden een lage drempel tot ontmoeting en dialoog voor jong en oud.

Welbevinden

Een warm onthaal in een gezellige schoolomgeving bevordert het welbevinden van onze leerlingen. We zoeken naar evenwicht tussen een veilige structuur en speelse uitdagingen. Uit welbevinden en betrokkenheid groeit de energie en nieuwsgierigheid die noodzakelijk is voor de ontwikkeling van elke leerling.

Interesse in een rondleiding? Wilt u uw kind inschrijven?

Contacteer ons

Onze kleuterklassen

Kiemklas


Aan onze peuters en jongste kleuters willen we veiligheid en structuur bieden... een warm onthaal waar ze zich goed voelen. De juf waakt over het welbevinden en de groeiende zelfstandigheid.

Peuters en kinderen van de eerste kleuterklas starten in een kiemklas.
Groeiklas


Wanneer kleuters verder groeien, zal de juf inzetten op betrokkenheid: activiteiten die dicht aanleunen bij de leefwereld en de interesses van de kleuters, hebben het meeste effect!

De juf biedt een rijke omgeving en stimulerende activiteiten aan. Dit noemen wij een groeiklas.
Bloeiteam


Tijdens het groeien ontdekken we de talenten van elk kind. We willen daar extra aandacht aan geven en deze verder laten openbloeien. Voor de oudste kleuters voorzien we een plek waar ze zich kunnen voorbereiden op het eerste leerjaar: vaardigheden oefenen om later te kunnen lezen, rekenen, schrijven. Zelfsturing en planning krijgen ook veel aandacht in de bloeiklas.Vlinderteam


Door ondersteuning van ons vlinderteam kunnen we extra inzetten op differentiatie bij het groeiproces en specifieke zorgnoden.

We bieden bijzondere aandacht voor wie het moeilijk heeft of extra uitdaging nodig heeft. We geloven daarbij in de groeikracht van elk kind en in de kracht van verbondenheid.Snel navigeren naar een campus